Aantrekkelijk geprijsd Makkelijk toepasbaar Hoge kwaliteit ervaren trainers

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation

Wat is Lean IT?

Lean IT is de vertaling van het Lean gedachtengoed naar de IT branche. Met de Lean filosofie kan je verbeteringen in je processen en je organisatie doorvoeren en zul je een hogere kwaliteitsstandaard bereiken. Daarvoor wordt een aantal kernelementen in kaart gebracht, die je stapsgewijs leert toepassen.

Die elementen zijn:

  • Het identificeren van de verschillende vormen van verspilling (waste, ofwel ‘Muda’, ‘Mura’ en ‘Muri’) in je processen en organisatie;
  • De doorstroom (flow) van IT processen, producten en softwareontwikkeling (bijvoorbeeld de afhandeling van incidenten, nieuwe releases en de ontwikkeling van nieuwe software);
  • Op het moment dat een klant een systeem of applicatie nodig heeft, gaat de IT organisatie daaraan werken. Binnen Lean wordt dit Pull genoemd en wordt het product in een ‘one piece flow’ ‘Just in Time’ opgeleverd;
  • Het initiëren van snelle, cross functionele verbeteringen (Kaizen) om zodoende betere samenwerking in de organisatie te krijgen en snel tot resultaten te komen;
  • Je leiderschapsstijl verder te ontwikkelen als faciliterend manager of autonoom (Jidoka) medewerker.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. De begrippen die je leest (deels in het Japans) leggen we je tijdens de cursus helder uit, demonstreren we, passen we toe in praktijkvoorbeelden, zien we in metaforen en bediscussiëren we (maar niet te langdradig…).

Doel

De belangrijkste doelen en Value drivers van Lean zijn:

  1. Kostenbesparing door efficiënte en effectieve omgang van middelen;
  2. Verhoging van kwaliteit;
  3. Verhoging van klanttevredenheid;
  4. Van sturend leiderschap naar faciliterend (dienend) leiderschap.

Dat dit geen holle frasen zijn bewijst het wereldwijde succes van Lean. Wij beschouwen Lean als de koning van de managementmethodieken. In onze optiek zou iedere manager Lean moeten kennen en weten toe te passen.

Onze cursus

Zoals gezegd leer je hoe je Lean kunt toepassen op de IT sector. Feedback van eerdere deelnemers die de cursus te productiegericht vonden hebben we ter harte genomen. We hebben de cursus dan ook gereviseerd en helemaal geprojecteerd op de IT. Voor de educatieve en didactische invulling van de cursus hanteren we de leercirkel van Kolb. Het voordeel van deze methode is dat ieders voorkeur van leren wordt bediend. De één leert beter door toe te passen en te doen, de ander door te overdenken. Hier spelen we tijdens de cursus op in. Daarin wordt onder andere de levenscyclus behandeld, de verschillende processen, de achtergronden, de begrippen en de doelstellingen, de rollen en de functies. Bij ieder onderwerp geven we tips en praktijkvoorbeelden.

Tijdens de cursus doen we een proefexamen dat de volgende ochtend besproken wordt. Zo krijg je inzicht in de vragen die je op het examen kunt verwachten. Het officiële  examen doen we in de middag, aansluitend aan de cursus en op de locatie waar we de cursus hebben gehouden.

Inschrijven voor deze training

Geen evenementen

X
X