Aantrekkelijk geprijsd Makkelijk toepasbaar Hoge kwaliteit ervaren trainers

DevOps Master

DevOps Master

DevOps Master

Wanneer mag je jezelf DevOps Master noemen?

Een Master is kundig op alle facetten van DevOps. Hij of zij weet hoe je een team moet transformeren, hoe je silovorming tegen gaat. Hoe je omgaat met culturele verschillen en hoe je een MT advies geeft. Welke drivers het succes van een IT organisatie bepalen en hoe investeringen bepalend kunnen zijn voor de verlies en winst van de gehele organisatie. Een Master weet hoe je software moet ontwikkelen, welke technieken hierbij gehanteerd kunnen worden en welke uitdagingen daarbij horen. Hij of zij is vertrouwd met Agile, Scrum, XP, of TDD. Een Master kent ook de operationele kant van de IT organisatie. Hij of zij weet hoe een database functioneert en hoe belangrijk een stabiel geconfigureerde IT architectuur is. Een Master heeft kennis van de tools die gebruikt worden (GIT, Docker, Jira, Jenkins, enz…) om het informatiesysteem te ondersteunen. Hij of zij kent de processen die daarbij horen en stuurt daarbij de organisatie. Een Master kan verbeteringen inzetten met gebruik van Lean, ITIL® of TOC. Een Master doorgrondt de term ‘automate everything’ en snapt dat een tester geen ondergeschoven kindje is dat ligt weg te kwijnen in een verdomhoekje en betiteld wordt als noodzakelijke kostenpost. Kortom, een Master is een veelzijdig mens.

 

De training

Deze driedaagse training behandelt een aantal facetten die belangrijk zijn binnen DevOps. De eerste dag richten we ons op sociale en bedrijfskundige factoren. Die horen n.l. net zo goed bij DevOps en worden vaak vergeten of verwaarloosd. We kijken naar de vele facetten die spelen in een moderne onderneming zoals bedrijfscultuur, Silovorming, Antipatronen en voor- en nadelen van automatisering. Die dag leer, bestudeer, discussieer en contempleer je over alles wat bij een niveau van een DevOps Master hoort. We delen de uitdagingen, de tegenslagen en de successen. We doen dit op een interactieve en inspirerende manier. We gebruiken filmpjes en opdrachten om de training te verlevendigen en te ondersteunen. Natuurlijk bereiden we je gedurende de training ook voor op het examen.

De tweede dag richt zich op de rollen binnen DevOps en het management van Development. Hoe zien die eruit en hoe werken ze samen. Ook grote uitdagingen zoals het opzetten van een pijplijn, het opzetten van testpaden en het tegengaan van Technical Dept zullen we behandelen. We kijken naar de werking van Continuous Delivery en Continuous Deployment en terminologie zoals containerisatie en Cargo Culting.

De derde dag bereiden we ons voor op het examen. Die examentraining is noodzakelijk om de kans van slagen te verhogen. Het is geen makkelijke training en je wordt geacht ervaring te hebben met Agile werkwijzen en Lean. Zonder deze kennis kun je het tempo niet bijhouden en raden we aan eerst een DevOps Foundation training te volgen. Het helpt enorm als je kennis hebt van het ontwikkelen van Software. De training richt zich op het Management van DevOps, niet op programmeren of het inhoudelijk gebruik van tooling. Het is dus geen technische training.

De training is verdeeld over drie dagen met tussentijds een weekend. Daarmee geven we je extra gelegenheid om te studeren.

 

Het examen:

Het examen maakt deel uit van de cursus en is inbegrepen in de prijs. We geven je een proefexamen mee als huiswerk. Zo krijg je inzicht in de vragen die je op het examen op de derde dag kunt verwachten. De cursus houden we in het Nederlands als dat kan, maar bij Engelstalige deelnemers schakelen we over naar het Engels. Veel terminologie is Engelstalig. Het examen is alleen in het Engels beschikbaar. Later dit jaar zal er ook een Nederlandse versie van het examen verkrijgbaar zijn.

 

Wat kun je ermee?

DevOps Master is een proeve van kunde. Je kunt ermee aantonen dat je uitgebreide kennis hebt van DevOps, dat je de materie doorgrondt en dat je daarbij een DevOps gerichte organisatie kunt opzetten, -adviseren en eventueel kan leiden.

Je kunt geheel vrijblijvend een optie nemen op deze training op de onderstaande dagen. De optie verplicht je tot niets. We zullen contact met je opnemen om te kijken of je de optie wilt omzetten naar een inschrijving. We geven je dan ook verdere details over de training

 

Materiaal:

Je krijgt voor aanvang van de cursus het materiaal toegestuurd (deels digitaal, deels in de vorm van het boek Continuous Delivery door Jez Humble en David Farley). Aan het begin van de eerste trainingsdag krijg je een syllabus met al het trainingsmateriaal.

Je kunt een vrijblijvende optie nemen voor deze trainingsdata. De optie vervalt automatisch zonder verdere verplichtingen na 7 dagen.

 

Geen evenementen

X
X