Aantrekkelijk geprijsd Makkelijk toepasbaar Hoge kwaliteit ervaren trainers

DevOps Foundation

DevOps Foundation

DevOps Foundation

Wat is DevOps:

DevOps (een samenvoeging van Development en Operations) valt onder het Agile gedachtengoed en richt zich op IT dienstverlening. De kerngedachte van DevOps is om IT diensten supersnel te ontwikkelen, -veranderen, -verbeteren of te automatiseren. Hiervoor zijn ‘Good Practices’ uit de softwareontwikkeling zoals versiebeheer, het bouwen van een pijplijn en gedegen testmethodes, gecombineerd met elementen uit Scrum, Lean IT, ITIL® en TOC (Theory of Constraints). DevOps is veelzijdig en omvat meerdere disciplines.

 

Doel

De belangrijkste doelen van DevOps zijn:

  1. Verandering van samenwerking en mentaliteit (sociaal gedrag): Dit is een belangrijk onderdeel van DevOps, al zou je dat misschien niet verwachten bij een raamwerk. In de praktijk is samenwerking minstens zo belangrijk als de techniek, het management en de sociaal/culturele interactie tussen mensen en afdelingen. Daarom richt DevOps zich allereerst hierop voordat je kunt beginnen aan de technische- en Management aspecten van bedrijfsvoering. Hoe ga je met collega’s om, wat is een positieve ‘mindset’, hoe kunnen we beter samenwerken en hoe voorkomen we Silovorming. Een ander aspect is de bedrijfscultuur; Is er bijvoorbeeld sprake van sterke hiërarchie, nonchalance of bureaucratie. Hoe verlopen communicatielijnen en wat is de gebruikelijke leiderschapsstijl. Welke teams zijn er, hoe verhouden die zich tot elkaar en is er sprake van silovorming.
  2. Verhoging van doorvoer (Flow en Continuous Delivery): Behalve het optimaliseren van de sociaal/culturele aspecten is het verbeteren van de ‘Flow’, een belangrijk doel van DevOps. Het zo soepel mogelijk leveren van nieuwe software en diensten. De focus ligt op ‘Continuous Delivery’; het continue opleveren van die software en diensten op het moment dat de opdrachtgever dit nodig heeft. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van software (methode Scrum), de integratie met andere systemen, tests, releases en deployment. De gedachte achter Continuous Delivery is dat er, -ook in de IT-, ‘productie gedraaid moet worden’ en dat er een constante stroom van nieuwe applicaties en softwarereleases naar een productieomgeving moet zijn. ‘Productie draaien’ wordt in de IT nog wel eens ervaren als vloeken in de kerk. Er wordt weleens gezegd: “Wij leveren software- en diensten op maat. We beheren systemen, dus we draaien geen productie”…  Maar in essentie is het uitrollen van nieuwe applicaties of diensten hetzelfde als ‘productie draaien’.
  3. Vermindering van werk en  exploitatiekosten (Automatisering en Tooling): Het laatste doel van DevOps is kwaliteitsverbetering. Om snel te kunnen leveren, moet je basis stabiel en op orde zijn. Dit doel wordt bereikt door vergaand te automatiseren. Hier geldt het credo: ‘Automate everything’. Alles automatiseren. Er is nog steeds veel handarbeid in de IT, nota bene de sector die staat voor automatisering… Daardoor ontstaan er hogere kosten, vertragingen, kans op fouten en saai werk. Er zijn inmiddels heel veel tools en technieken die automatisering goed mogelijk maken. Werk wordt ‘gecontaineriseerd’ (snel van het ene systeem naar het andere getransporteerd) en ‘tooling’ zorgt ervoor dat werk makkelijker gedaan kan worden. Er zijn een heleboel tools die wij als IT’ers kunnen gebruiken voor effectief en efficiënt beheer van informatiesystemen.  In onze cursus gaan we hier uitgebreid op in.

 

Onze cursus

In deze cursus behandelen we de belangrijkste aspecten van DevOps op Foundation niveau. Met de kennis die je in deze cursus opsteekt kun je direct het verschil maken binnen je organisatie en krijg je de handvatten toegereikt die DevOps zo succesvol maken. Praktisch, inspirerend en ogen openend. Om dat te bereiken behandelen we alle aspecten van DevOps. In de cursus zijn veel praktijkvoorbeelden, anekdotes, metaforen en opdrachten opgenomen om de stof tot leven te laten komen. De cursus is zorgvuldig opgebouwd en richt zich op wat elke individuele deelnemer wil leren. Daarbij hanteren we de leercirkel van Kolb. Bij ieder onderwerp geven we tips en praktijkvoorbeelden. Verder wijzen we op vragen die je kunt verwachten bij het examen. Tijdens de cursus doen we een proefexamen dat de volgende cursusdag besproken wordt. Zo krijg je inzicht in de vragen die je op het examen kunt verwachten.

 

Examen

Natuurlijk wil je graag voor je examen slagen en na deze cursus komt dat wel goed. Wij vinden het belangrijker dat je echt wat hebt aan deze opleiding. Dat je begrijpt hoe DevOps in elkaar grijpt, hoe je definities kunt interpreteren, hoe het je werk makkelijker kan maken en hoe je betere inbreng kunt geven in je team. Dat is uiteindelijk het doel.

 

Wat kun je ermee?

DevOps is niet meer ’the new kid on the block’. Het bestaat al bijna 10 jaar. Toch ben je nog steeds een early adapter als je deze werkwijze oppakt. Veel toonaangevende bedrijven die vernieuwing toejuichen, hebben DevOps als nieuwe werkwijze omarmd. Dit zijn bijvoorbeeld: ING bank, Bol.com en mondiaal Netflix en Twitter. Met kennis van DevOps kun je een grotere bijdrage leveren aan je organisatie en begrijp je de wederzijdse belangen van je collega’s beter.

 

Programma:

De eerste dag wijden we helemaal aan de achtergronden en opzet van DevOps. We richten ons op dilemma’s, oplossingen en sociaal/culturele aspecten. We oefenen hiermee in praktijk en vergelijken dit met je eigen situatie. Vanaf de tweede dag gaan we dieper in op het management en de tooling binnen DevOps. We belichten de technische aspecten, de procesmatige kanten en het management van DevOps.

 

Inschrijven voor deze training

Je kunt een vrijblijvende optie nemen voor deze trainingsdata. De optie vervalt automatisch zonder verdere verplichtingen na 7 dagen.

Geen evenementen

X
X